PROJECTEN

LOCK OUT | TAG OUT | TRY OUT

Wat is lock out/tag out/try out?

Lock out/Tag out/Try out, afgekort LOTOTO, is een veiligheidsprocedure om werkzaamheden aan machines en installaties veilig uit te voeren. R2S heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld, waardoor jouw medewerkers op een eenvoudige en overzichtelijke manier deze procedure kunnen toepassen.

Wat doet R2S voor u?

Wij begeleiden onze klanten in dit project, indien gewenst van start tot finish: van de opmaak van LOTOTO kaarten tot het bepalen van de componenten, zelfs de opleiding van jouw medewerkers wordt door ons voorzien. Diverse bedrijven hebben dit concept reeds met succes geïmplementeerd.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Preventie-uitdaging

 • Welk chemische, biologische, en andere agentia worden er gebruikt in het bedrijf?
 • Wat zijn de gevaren van de chemische stof bij het gebruik in de onderneming? Welke gevaren kan je het eerst aanpakken?
 • Wat zijn de gepaste maatregelen bij het gebruik, vermits de SDS geen overzichtelijke informatie geeft.
 • Hoe instrueert de onderneming de werknemers over het gebruik van de scheikundige producten?

De R2S oplossing

Door gebruik te maken van het 7-stappenplan kan R2S een gepaste methode aanreiken om het risico van gevaarlijke stoffen te reduceren.

BESLOTEN RUIMTEN

Preventie-uitdagingen

 • Welke ruimte in mijn bedrijf voldoet aan de definitie van een besloten ruimte?
 • Welke gevaarlijke atmosferen kunnen aanwezig in onze besloten ruimten?
 • Wat zijn de risico’s bij het betreden van een besloten ruimte en met welke risico’s moet ik rekening houden buiten de besloten ruimte?
 • Wat zijn de gepaste preventiemaatregelen als een werknemer een besloten ruimte moet betreden?

De R2S oplossing

R2S reikt een gepaste methode aan om het risico van besloten ruimte te reduceren aan de hand van het 7-stappenplan.

WERKVERGUNNINGEN

Preventie-uitdaging

 • Hoe worden de risico’s geëvalueerd bij uitvoeren van werken aan de installaties?
 • Hoe wordt het overzicht bewaard van alle werken binnen een afdeling / bedrijf?
 • Wat dient er te gebeuren bij specifieke werken zoals warm werk, betreden besloten ruimte, graafwerken, …?
 • Hoe worden afspraken vastgelegd en besproken met de betrokken partijen bij werken?

De R2S oplossing

R2S stelt de meest geschikte aanpak voor om onverwachte risico’s bij werken te reduceren.