Veiligheidsscan

INVENTARISATIE

U krijgt een overzicht van de huidige toestand op het gebied van veiligheid.

ANALYSE

U weet perfect aan welke risico’s uw bedrijf en uw werknemers blootgesteld worden.

GPP & JAP

Na de analyse stellen we een Globaal PreventiePlan en de bijhorende JaarActiePlannen op, zoals in de wetgeving beschreven staat.